dinomin header mobil

Klor och PH

Vatten är en naturlig miljö för människor, men också för alger, bakterier, virus och svampar. Dessa tillförs vattnet med bl a badgäster, vind, regn och annat nedfall. Sol och värme bidrar till att accelerera tillväxten. Kemisk rening är lika viktig i små pooler som i stora. Det går bara åt mindre mängder.
För att hålla vattnet i din pool rent och kristallklart rekommenderar vi följande:


1. Testa vattnets pH-värde
När poolen är rengjord och vattenfylld, testa vattnets pH-värde med Nitor Testset eller Nitor Teststickor. För att desinficeringen skall verka optimalt krävs ett pH-värde som varken är för surt eller för basiskt. Idealiskt pH-värde för poolvatten är mellan 7,2–7,6. Detta pH-värde stämmer överens med kroppens eget, vilket gör att även människan trivs i vattnet. Vatten med idealiskt pH-värde är helt enkelt också behagligast att bada i. Ett lågt pH-värde kan orsaka ögon- och hudirritation samt skador på ledningar, filter och pump. Typiska tecken är rostangrepp och grönt hår. Med högt pH-värde riskerar du dålig desinfektion, grumligt vatten, kalkbildning och förekomst av alger.

2. Justera pH-värdet
Vid behov justera pH-värdet till det önskade 7,2–7,6. Detta gör du med Nitor Höjer pH eller Nitor Sänker pH.
OBS! Det är sedan viktigt att regelbundet under säsongen kontrollera pH-värdet och att justera vid behov.
 
3. Chockklorera
Chockklorera med Nitor Chockklor eller Nitor Snabbklor*. Vid mycket smutsigt vatten eller om alger hunnit bildas kan du behöva upprepa behandlingen. Gör i så fall en mellanliggande pH-kontroll och justera om nödvändigt. Ha cirkulationen på under chockbehandlingen. Efter 24 timmar kan du borsta bort eventuell kvarvarande synlig smuts på poolväggarna och bottensuga.
*Nitor Snabbklor används vid chockklorbehandling av små pooler eftersom det är snabblösligt och pH-neutralt. OBS! Chockklorera sedan vid behov under säsongen, vid hög badbelastning och varmt väder/vatten så ofta som en gång per vecka. Chockklorera också efter kraftigt regn.

4. Välj Desinficeringsmetod
Välj desinficeringsmetod. Utgå från storlek och funktion på din pool samt om du själv föredrar daglig eller veckovis vård. Användarinstruktioner och doseringsmängd finns på respektive förpackning.
Nitor Veckoklor – stora tabletter ("klorpuckar") som läggs i bräddavloppet. De smälter mycket sakta och desinficerar kontinuerligt det cirkulerande poolvattnet. Nitor Veckoklor har trippelverkan genom inbyggt alg- och flockningsmedel, vilket hjälper till att förhindra algblomning samt förbättrar filtreringen. Veckoklormetoden passar till större pooler med bräddavlopp och är det bekvämaste sättet att desinficera vattnet.
Nitor QuickTab –en mycket snabblöslig tablett som kan doseras direkt i bräddavloppet eller i en doseringsflottör. Kan även lösas upp och därefter hällas direkt i poolen.
Nitor Dagsklor –små tabletter som löser sig sakta (ca 4 timmar) och ger underhållsklor till poolvattnet. Lägg i bräddavloppet eller i en doseringsflottör. Dagsklormetoden passar till både stora och små pooler och är det effektivaste sättet att desinficera vattnet.
Nitor Snabbklor – finns i pulver och tablettform och är ett pH-neutralt, starkt desinficerande ämne. Häll direkt i bräddavloppet eller i doseringsflottör. Det kan också lätt lösas i vattenkanna och strilas direkt i poolen. Passar bra i småpooler.
OBS! Oberoende av desinficeringsmetod – chockklorera efter behov. Vid hög badbelastning och varmt väder/vatten så ofta som en gång per vecka. Chockklorera också efter kraftigt regn.

5. Håll Algerna Borta
Håll algerna borta. Förutom att desinficera bör du behandla vattnet med Nitor Hindrar Alger. Det hjälper till att förebygga algbildning, vilket ger grumligt och grönt vatten och gör det olämpligt att bada i. Alger trivs extra bra i värme och förökar sig snabbt redan vid temperaturer över 10° C.

6. Öka Filtreringseffekten
Med hjälp av Nitor Flockar ökar du filtreringseffekten eftersom inte lika mycket smuts behöver passera filtret. Medlet gör att smutsen på ytan samlar ihop sig och sjunker till botten och kan därmed enklare sugas upp. OBS! Endast för pooler med sandfilter.

Vi har delar av Nitors poolkemikalier i både butiken och e-butiken,